Sonarinspektion, en “ny-gammal” metod.

Nu har vi nöjet att dela med oss av vårt senaste tillskott bland våra inspektionsmetoder - Sonarinspektion. Tekniken är inte ny för oss då vi jobbat med den tidigare men det är första gången vi har möjlighet att dela med oss av den i Under Ytans regi. Under en vecka i oktober genomförde Under Ytan Dyk & Inspektion provtagningar av träprover på de gamla kajerna som återfinns runt centrala Göteborg. Platsen för brottet var i själva Brunnsparken. I direkt anslutning till arbetsplatsen ligger Fontänbron. Bron skulle inspekteras och vi fick uppdraget att samordna provtagningen och inspektionen. Fontänbron är lite speciell, främst för att grundläggningen består av flera olika konstruktioner. För att skapa en samlad bild av hur det ser ut under vattenytan föreslog Under Ytan Dyk & Inspektion för Tekniska Kontoret på Göteborgs Stad att man skulle genomföra en Sonarinspektion. I samarbete med Bohusläns museum i Uddevalla som tillhandahöll sonaren utförde vi en sonarinspektion för att skapa en elevation av landfästena och vid intressanta omåden togs även tvärsnitt på botten och grundläggningen. Efter redigeringen av bilderna som togs har vi nöjet att visa er delar av resultatet här.

AKTUELLT


SOCIAL UPDATES

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: Session has expired on Friday, 22-Aug-14 00:26:29 PDT. The current time is Saturday, 16-Dec-17 16:09:49 PST.