Frusna drömmar i monarkin…

Eriksbergsdockan

Skylt i Eriksbergsdockan

I skrivande stund så håller vi på att inspektera Eriksbergsdockan i Göteborg och det är ett spännande stycke kulturhistoria som visar sig. I dockan sitter det gamla skyltar som visade vad svetsarna skulle jordas. Där står byggnadsställningar kvar längs väggarna och i öppningar i kajerna kan man simma in i gamla pumprum där stegarna fortfarande står lutade mot väggarna för att underlätta nästa tömning av dockan, allt förberett för att bygga nästa fartyg. En frusen ögonblicksbild av en gammal värld, samtidigt som världen uppe på kajerna i allra högsta grad blickar framåt.

Hur var 2013 då?
Vi har som vanligt farit land och rike runt för att utföra inspektioner. Inspektioner som till största delen naturligtvis handlat om broar, kraftverksdammar, kajer och broar igen.
Vi har även lyckats få till ett par ramavtal med statliga och kommunala bolag, där vi i konkurrens med många andra dykföretag blivit utvalda att leverera dyktjänster åt bland andra Vattenfall. Detta sammantaget med det vi redan har i orderboken inför 2014 gör att vi ser framåt med stor tillförsikt.
På grund av den hårda beläggning som vi haft under 2013 har vi dessvärre varit tvungna att tacka nej till flera nya kunder då tiden vi inte riktig räckt till. Detta är beklagligt, men vi vill inte hamna i den situationen att vi försummar våra ”gamla” kunder eller riskerar tumma på kvalitén på de jobb som vi utför. Vi hoppas och tror att det finns en förståelse för dessa argument och att vi får nya chanser att visa vad vi kan.
Som en konsekvens av detta har vi därför tagit det stora steget att anställa en medarbetare.
Så det är med stor glädje vi hälsar Thomas Näsström välkommen till Under Ytan. Thomas lämnar en anställning som dykare i Norge och kommer med sin kunskap och proffsiga inställning bli ett mycket välkommet tillskott hos oss.
För att kunna utnyttja denna kapacitetshöjning maximalt har vi även börjat att bygga ett nytt dyksläp som kommer vara klart i början på mars månad.
Vintermånaderna som är vår tid att gå igenom och förnya utrustningar och maskiner skall även användas till att sjösätta vårt kvalité och miljösystem samt förhoppningsvis få detta certifierat.
Så under 2014 kommer vi förhoppningsvis kunna fokusera på både befintliga kunder samtidigt som vi lämnar plats för nya.
                                                               Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år.

 

 

 

AKTUELLT


SOCIAL UPDATES

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: Session has expired on Friday, 22-Aug-14 00:26:29 PDT. The current time is Saturday, 24-Feb-18 12:07:09 PST.